O nás

Predstavujeme Vám detské súkromné jasličky VČIELKA nachádzajúce sa v centre mesta Košíc na ulici Slovenskej jednoty 8 s vlastným hracím ihriskom pre deti.

Jasličky poskytujú celodennú, poldennú a hodinovú starostlivosť v príjemnom detskom prostredí. Celodenná starostlivosť je zabezpečovaná prevádzkovou dobou od 6:00 do 17.00 hod., ktorú však vieme prispôsobiť individuálnym potrebám. Prevádzková doba poldennej starostlivosti je dohodnutá s rodičom dieťaťa v závislosti od jeho potrieb. 

Máme vytvorené dve veľké herne s množstvom vzdelávacích hračiek kde poskytujeme výchovno - vzdelávacie služby pre deti a samostatnú spálňu.

Staroslivosť o detičky je zabezpečovaná odborným, kvalifikovaným personálom zdravotných  a pedagogických sestier, ktoré výchovno - opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa. Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa a režim dňa prispôsobujeme jeho návykom z domova.

V jasliach podporujeme zdravý životný štýl. Našou snahou je zníženie, resp. predchádzanie chorobnosti detí, a preto okrem raňajok denne poskytujeme deťom aj ovocnú desiatu. Dbáme na kvalitnú, vyváženú a pestrú stravu s množstvom ovocia a zeleniny.

Ako jedna z mála jasličiek ponúkame vyváženú celodennú stravu obsahujúcu raňajky, ovocnú desiatu, obed a olovrant s dostatkom ovocia a zeleniny s dodržiavaním pitného režimu.

Stravovanie je zabezpečované v súlade s platnými normami pre školské stravovanie, ktoré je kontrolované Úradom verejného zdravotníctva SR.

Detičkám ponúkame okrem výchovno - vzdelávacích aktivít a rozvoja telesného, hudobného, výtvarného umenia aj 4x týždenne hodiny anglického jazyka prirodzenou a hravou formou.

Vychádzame z myšlienky, že dieťa je individuálna bytosť, ktorá potrebuje láskyplný záujem a opateru, a preto prihliadame na jeho fyzické a duševné potreby, zdravie a talent. Zároveň sa zameriavame aj na individuálne potreby dieťatka, či už ide o spôsob zaspávania, napr. s hračkou...a iných dôležitých potrieb dieťatka. Taktiež dbáme na individuálnu potrebu spánku, hlavne u najmenších detičiek.


 Sídlime v centre mesta     

Slovenskej jednoty 8  

(za Národnou bankou Slovenska, oproti reštaurácii Rokoko)


Najaktuálnejšie fotky si prezrite na stránke Facebooku

                                              

   

 


 

Rýchly kontakt

Mgr. Lucia Olenyáková

Detské jasle VČIELKA

tel.č.: 0903 542 171, 0908 634 616

e-mail: jaslevcielkakosice@gmail.com

web: http://jasle-vcielka.wz.sk