Milí rodičia, vítame Vás na stránke detských jaslí VČIELKA


Naše jasle sú súkromné detské jasle pre deti od 6 mesiacov.

Detičky do 3 rokov sú rozdelené do 2 skupín. Mladšie batoľatá od 6 mesiacov do 18 mesiacov, staršie batoľatá od 19 mesiacov.

Vybavenie jasličiek spĺňa všetky materiálno-technické požiadavky pre prevádzkovanie jaslí v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vyhláška MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

Prečo nám zveriť svoje dieťa?

  • poskytujeme individuálny a odborný prístup kvalifikovanými zdravotníckymi a pedagogickými zamestnankyňami

  • detičky naučíme zvládnutiu hygienických a stravovacích návykov 

  • denne učíme základy cudzích jazykov formou hry a spievania

  • poskytujeme diétne stravovanie a vieme prispôsobiť jedálniček iným obmedzeniam

  • vzdelávací plán máme prispôsobený slovenskému školstvu s ohľadom na vek detí, ktorý je totožný so štátnymi jasličkami

  • jasle sídlia v centre mesta

  • vyjdeme Vám v ústrety, aby ste mohli pracovať a Vaše deti boli spokojné

  • po predchádzajúcej dohode je možná aj víkendová starostlivosť o deti


 Sídlime v centre mesta     

Slovenskej jednoty 8  

(za Národnou bankou Slovenska, oproti reštaurácii Rokoko)


Najaktuálnejšie fotky si prezrite na stránke Facebooku

                                               

DARUJTE DETIČKÁM 2% Z DANE

 


 

Rýchly kontakt

Mgr. Lucia Olenyáková

Detské súkromné jasle VČIELKA

tel.č.: 0903 542 171, 0908 634 616

e-mail: jaslevcielkakosice@gmail.com

web: http://jasle-vcielka.wz.sk